Sang Hyang Semar

Sumeleh ing pamikir lan Sumarah ing karep

Day: June 22, 2019