Sang Hyang Semar

Sumeleh ing pamikir lan Sumarah ing karep

Rezeki Tak Kasat Mata