Sang Hyang Semar

Sumeleh ing pamikir lan Sumarah ing karep

Day: June 8, 2019