Sang Hyang Semar

Sumeleh ing pamikir lan Sumarah ing karep

Day: September 26, 2020