Sang Hyang Semar

Sumeleh ing pamikir lan Sumarah ing karep

Day: June 13, 2019