Sang Hyang Semar

Sumeleh ing pamikir lan Sumarah ing karep

Day: June 11, 2019